Čoskoro bude spustená webová stránka s ďalšími informáciami o VetFamily.