Girl walking with several dogs on leashes

Členovia

Jedinečné členstvo, ktoré klinikám umožňuje získať množstvo výhod.

Členstvo s mnohými výhodami

Pomáhame malým aj veľkým klinikám v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí. V rámci spolupráce jednotlivým klinikám pomáhame identifikovať príležitosti na rozvoj a úsporu nákladov. Pomáhame im tiež realizovať zmysluplné zmeny, ktoré im umožnia maximálne sa sústrediť na to najdôležitejšie – na zvieratá. Výhody pre našich členov:

  • Výhodnejšie ceny od popredných dodávateľov
  • Služby s pridanou hodnotou, ktoré pomáhajú zlepšovať výsledky kliniky
  • Prístup k najnovším trendom a vzdelávaniu v odvetví
  • Podpora najväčšej európskej komunity združujúcej veterinárne kliniky a partnerov z oblasti starostlivosti o zvieratá
  • Pomoc pri časovo náročných administratívnych úlohách.

Príklady služieb, ktoré ponúkame našim členom v jednotlivých krajinách:

Icon

Sieť

Ako členovia nášho združenia nebudete na výzvy spojené s vedením kliniky už nikdy sami. Môžete čerpať z bohatých skúseností členov komunity VetFamily. Na osobných stretnutiach a takisto prostredníctvom digitálnych kanálov sa od seba navzájom učíme a zúčastňujeme sa rôznych prospešných aktivít.

VetBusiness

VetBusiness pomáha našim členom zvýšiť konkurencieschopnosť a zlepšiť prevádzkové činnosti, a takisto riešime aj naliehavé potreby majiteľov kliník. Členovia majú k dispozícii náš neustále sa rozširujúci súbor nástrojov. Ten zahŕňa digitálne aj fyzické služby, ktoré sa dajú jednoducho implementovať, používať a ďalej rozvíjať.

Icon

Obstarávanie

S dodávateľmi uzatvárame dohody na základe toho, čo naši členovia potrebujú, aby boli aj naďalej konkurencieschopní a aby mohli neustále poskytovať prvotriedne služby. Nepretržite monitorujeme meniace sa vzorce nákupného správania a inovácie na trhu, vďaka čomu dokážeme identifikovať nové spôsoby na zlepšenie už existujúcich dohôd a takisto výsledkov našich členov. Priebežne rokujeme s našimi partnermi, aby sme členom nášho združenia dokázali poskytnúť ešte lepšie ceny a výhodnejšie zmluvné podmienky.

vetplan icon

VetPlan

Balík služieb preventívnej starostlivosti zameraný na zlepšovanie zdravia zvierat a znižovanie rizika výskytu závažných zdravotných problémov u zvierat. Plány sú prispôsobené potrebám kliník a pacientov a ich súčasťou je aj maximálna podpora pri rozbehu činnosti kliník. VetPlan pomáha zlepšovať zdravie zvierat a zvyšovať lojalitu a spokojnosť ich majiteľov.

Členský portál

Členský portál VetFamily zabezpečuje našim členom neustály prísun najnovších informácií a zároveň zjednodušuje ich vzájomnú interakciu. Členovia nášho združenia majú prístup k prehľadnému a praktickému obsahu, analýze úspor, benchmarkom, školiacim modulom, webinárom a informáciám o nadchádzajúcich podujatiach.

Icon

Digitálne riešenia

Investujeme do podpory digitálnych ambícií a digitálnej transformácie našich členov a ponúkame im viaceré digitálne riešenia. K dispozícii majú aj rôzne nástroje a prispôsobené doplňujúce školenia na podporu a rozvoj svojich vlastných digitálnych aktivít – od webovej stránky cez online rezerváciu termínov až po prítomnosť na sociálnych sieťach.

Program udržateľnosti

Podporujeme našich členov, aby analyzovali postupy svojich kliník z hľadiska udržateľnosti, a na tento účel im poskytujeme jednoducho použiteľné nástroje. Spoločne premieňame výzvu na príležitosť. Naši členovia takto totiž získavajú jedinečnú konkurenčnú výhodu, ktorá je atraktívna pre majiteľov domácich zvierat aj pre zamestnancov.

Fotografie z členských podujatí

Jednou z hlavných výhod siete VetFamily je možnosť stretávať sa s ďalšími členmi a partnermi. Pravidelne pre našich členov a partnerov organizujeme podujatia na medzinárodnej aj miestnej úrovni, na ktorých sa môžu stretnúť. Ciele a kapacity jednotlivých podujatí sú rôzne, ale vždy sú to ideálne príležitosti na výmenu skúseností a takisto skvelá zábava.

Kardiologický seminár

Deň VetFamily, Holandsko

Stretnutie zamerané na rozvoj kliniky

Výlet členov VetFamily, Dánsko

 

Obchodný veľtrh a stretnutie členov

Deň VetFamily, Nórsko