A puppy and a cat looking up

Partneri

Udržateľné partnerstvo pre rast, rozvoj trhu a globálny dosah.

Dlhodobý partner

Od partnerov, ktorých vyberáme pre členov našej komunity, požadujeme vysoké štandardy kvality a výhodné podmienky. Veríme však, že tie najlepšie partnerstvá presahujú rámec zliav pre kliniky. Naším cieľom je nadviazať vzájomne výhodné partnerstvá s dodávateľmi, aby sme podporili rast celkového trhu príslušnej produktovej kategórie, zefektívnili komunikáciu, zabezpečili produktívnejšie návštevy predajcov, poskytovali využiteľné informácie, zavádzali nové výrobky na trh atď.

Partnerstvo pre rast

 

Partner pre rozvoj vášho trhu

V priebehu viac ako 20 rokov sme vypracovali overený koncept, ktorému naši členovia dôverujú. Aktívne a úzko s partnermi spolupracujeme na podpore rastu trhu, pričom využívame kombináciu faktorov úspechu, medzi ktoré patrí preventívna starostlivosť, rozvoj prevádzkových činností kliník a výmena osvedčených postupov v rámci komunity.

 

Partner pre rast vášho podielu na trhu

Našim partnerom poskytujeme prístup k neustále rastúcej medzinárodnej komunite veterinárnych kliník a podporujeme efektívnu komunikáciu s veľkou a rozmanitou základňou zákazníkov, ktorú je inak pomerne ťažké osloviť. Vďaka kombinácii atraktívnej ponuky pre členov, digitálnych nástrojov a pozitívnej komunikácie úspešne zlepšujeme dodržiavanie predpisov a zvyšujeme trhový podiel.

 

Množstvo relevantných informácií, ktoré vašej klinike umožnia zlepšiť procesy

Cenný zdroj štruktúrovaných informácií o klinikách a priama spätná väzba umožňujú našim partnerským dodávateľom prispôsobovať svoje predajné aktivity a návštevy kliník, získať spätnú väzbu na zlepšenie svojho skóre NPS a získať súhrnné poznatky o klinikách na prispôsobenie svojej budúcej ponuky.

Predstavujeme niektorých našich partnerov z rôznych krajín

Máte v ponuke produkt alebo riešenie, ktoré by mohli zaujať členov našej komunity?

VetFamily vždy hľadá nové obojstranne výhodné partnerstvá. Kontaktujte nás a povieme vám viac o tom, ako spolupracujeme s našimi partnerskými dodávateľmi, a pokúsime sa nájsť priestor na spoluprácu.

Kontaktujte nás